Како што ќе забележите и во другите содржини на сајтот, адвентистите го празнуваат библискиот ден за одмор, седмиот ден - сабота. Но, има уште нешто што е значајно, а е поврзано со почитувањето на четвртата Божја заповед - тоа е библиското сметање на времето.

Имено, според Библијата, денот трае од зајдисонце до зајдисонце: "и би вечер и би утро - прв ден..." (1 Книга Мојсеева 1,5; 1,8; 1,13...).

Се разбира, сите ние го користиме современиот начин на сметање на времето - 24 часовно деноноќие, точно мерено од најразновидните часовници. Но, кога е во прашање празнувањето на Божјиот ден за одмор, како што не учи Библијата, важи сметањето од зајдисонце до зајдисонце.

Значи, со заоѓање на сонцето во петок почнува денот за одмор и трае се до заоѓањето на сонцето во сабота вечер. Тоа е причината зошто адвентистите обрнуваат внимание на заоѓањето на сонцето.

Табели за заоѓање на сонцето во Македонија

 

Ви препорачуваме

Времето и знаците
Книга во која се разрешени бројни прашања и дилеми преку одговори исцрпени од Библијата како единствено вистинско мерило...
 
повеќе


Патријарси и пророци
Историјата на човештвото од создавањето на светот, падот во грев...
повеќе

 
Адвентистите во Светот Адвентистите во Македонија Верувања Литература Здрав живот Детско катче Најчести прашања Контакти
Почетна страна | Врати се на почетокот од оваа страна | Препорачај ја странава на пријател

Дизајн на сајтот и подготовка на дел од текстовите: Лазар Томовски. Веб дизајн и веб програмирање: Тони Матев
Лектура и подготовка на дел од текстовите: Никола Тасевски. Коректура: Драган Лазески.
Соработка: Михајло Гурев, Никола Христовски. Одговара: Томе Трајков