Иако во најголем дел овој проект е плод на ентузијазам и доброволна работа, вашата помош во облик на спонзорства и донации ќе значи голема помош при подготовката, одржувањето и опслужувањето на сајтот.

Вашите средства исто така ќе значат можност за промовирање на овој сајт на мрежата на интернет и негова достапност до луѓето кои инаку не би знаеле за неговото постоење.

Сите Ваши донации можете да ги испраќате на една од следниве денарски и девизни жиро сметки:

 

ХРИСТИЈАНСКА АДВЕНТИСТИЧКА ЦРКВА
Денарска жиро сметка: 200001121112412
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ
МАКЕДОНИЈА

  -----------------------

ДЕВИЗНА СМЕТКА

HRISTIJANSKA ADVENTISTICKA CRKVA
STOPANSKA BANKA AD-SKOPJE
SWIFT: STOB MK 2X
ZIRO SMETKA: 0011211187 EUR

 

-----------------------

ADRA - АДВЕНТИСТИЧКО ДОБРОТВОРНО ЗДРУЖЕНИЕ
Денарска жиро сметка
: 200000016914658
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ
МАКЕДОНИЈА

-----------------------

ДЕВИЗНА СМЕТКА

ADRA - ADVENTISTICKO DOBROTVORNO ZDRUZENIE
STOPANSKA BANKA AD-SKOPJE
SWIFT: STOB MK 2X
IBAN: 72000011117553482 EUR

 

Редакцијата на adventisti.org.mk Ви благодари на вашата дарежливост!

 

 

Сакам да донирам 
Адвентистите во Светот Адвентистите во Македонија Верувања Литература Здрав живот Детско катче Најчести прашања Контакти
Почетна страна | Врати се на почетокот од оваа страна | Препорачај ја странава на пријател

Дизајн на сајтот и подготовка на дел од текстовите: Лазар Томовски. Веб дизајн и веб програмирање: Тони Матев
Лектура и подготовка на дел од текстовите: Никола Тасевски. Коректура: Драган Лазески.
Соработка: Михајло Гурев, Никола Христовски. Одговара: Томе Трајков