УПРАВА НА Х.А.Ц. ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Адреса: ул. Влае бр. 42, 1000 Скопје
Канцеларија, тел./факс: +389 2 2048 038, моб. +389 70 239 072
E-mail контакт

Михајло ГУРЕВ, претседател
Адреса: ул. "Пушкинова" бр.6-1/9, 1000 Скопје
Тел./факс: 00389/2/2048 038, 00389/2/6132-426
Мобилен: 00389/70/651-729
E-mail контакт

Дехран ХАЈДАР, секретар-благајник
Адреса: ул. Ѓорѓи Капчев 21/5, Скопје
Мобилен: 00389/71/554-334, 00389/77/499-758
E-mail контакт

Томе ТРАЈКОВ, проповедник
Адреса: ул. Влае бр. 42
Тел./факс: 02/2037-714; моб. 070/239-072
E-mail контакт

Томе БОЖИНОВ, проповедник
Адреса: ул. Кирил и Методиј бр. 7, 1430 Кавадарци
Тел.: 043/414-124; моб. 071/739-833
E-mail контакт

Винко СТАНКОВ, проповедник
Адреса: ул. Ленинова бр. 37, 7000 Битола
Тел.: 047/224-758; моб. 070/534-473
E-mail контакт

Мелита ТОМОВСКА, секретарка
Адреса: ул. Влае бр. 42, 1000 Скопје
Тел./факс: 02/2030-777, моб. 071/569-076
E-mail контакт

Ѓурица Пастоњицки, проповедник
Адреса: ул. "15 мај" бр.18, 2400 Струмица
Тел./факс: 00389/34/328-388, 00389/71/660-097

Ајдин Демировски, проповедник
Адреса: ул. Нов живот бр.48, 1000 Скопје
Тел./факс: 00389/2/2654-563, моб. 00389 75 629 603

 

 

 

Ви препорачуваме

Копнежот на вековите
Можеби најубавата книга, после Библијата, за Исусовиот живот и служба, за Неговата смрт на крстот, за воскресението...
повеќе


Времето и знаците
Книга во која се разрешени бројни прашања и дилеми преку одговори исцрпени од Библијата како единствено вистинско мерило ...
повеќе
Адвентистите во Светот Адвентистите во Македонија Верувања Литература Здрав живот Детско катче Најчести прашања Контакти
Почетна страна | Врати се на почетокот од оваа страна | Препорачај ја странава на пријател

Дизајн на сајтот и подготовка на дел од текстовите: Лазар Томовски. Веб дизајн и веб програмирање: Тони Матев
Лектура и подготовка на дел од текстовите: Никола Тасевски. Коректура: Драган Лазески.
Соработка: Михајло Гурев, Никола Христовски. Одговара: Томе Трајков