Скопје
Месна црква
"ВЛАЕ"
Адреса: ул. Влае бр. 42
             1000, Скопје
Контакт: пастор Томе ТРАЈКОВ
Телефони: 02/2037-714; 070/239-072
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:00h (втор дел во 10:30h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

Скопје
Месна црква
"ВЕРА"
Адреса: ул. 190 бр. 15
             1000, Скопје
Контакт: пастор Томе ТРАЈКОВ
Телефони: 02/2037-714; 070/239-072
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:00h (втор дел во 10:30h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

Скопје
Месна црква
"ШУТО ОРИЗАРИ "
Адреса: ул. Нов живот бр. 48
             Шуто Оризари, 1000-Скопје
Контакт: пастор Дехран Хајдар
Телефони: 02/2654-563, 071/554-334
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:30h (втор дел во 11:00h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

Велес
Месна црква
"ВЕЛЕС"
Адреса: ул. Коле Неделковски бб
             1400, Велес
Контакт:
Телефони: 043-233-177; 071/660-097
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:00h (втор дел во 10:30h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

Кавадарци
Месна црква
"КАВАДАРЦИ"
Адреса: ул. Кирил и Методија бр.7
             1430, Кавадарци
Контакт: пастор Томе Божинов
Телефони: 043/414-124; 071/739-833
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:00h (втор дел во 10:30h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

Битола
Месна црква
"БИТОЛА"
Адреса: ул. Ленинова бр. 37
             7000, Битола
Контакт: пастор Винко Станков
Телефони: 047/224-758, 070/534-473
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:00h (втор дел во 10:30h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

Прилеп
Месна црква
"ПРИЛЕП"
Адреса: ул. Браќа Ламески бр. 46
             1400, Прилеп
Контакт: пастор Винко Станков
Телефони: 043/414-124, 070/534-473
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:00h (втор дел во 10:30h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

Куманово
Месна црква
"КУМАНОВО"
Адреса: ул. Панче Пешев бр. 6
             1300, Куманово
Контакт: пастор Дехран Хајдар
Телефони: 02/2654-563, 071/554-334
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:00h (втор дел во 10:30h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

Гевгелија
Месна црква
"ГЕВГЕЛИЈА"
Адреса: ул. Васо Карајанов бр. 36
             1480, Гевгелија
Контакт: пастор Михајло Гурев
Телефони: 070/651-729
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:00h (втор дел во 10:30h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

Неготино
Месна црква
"НЕГОТИНО"
Адреса: ул. Борис Кидрич бб
             1440, Неготино
Контакт: пастор Томе Божинов
Телефони: 043/414-124; 071/739-833
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:00h (втор дел во 10:30h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

Струмица
Месна црква
"СТРУМИЦА"
Адреса: ул. 15 Мај бр. 18
             2400, Струмица
Контакт: пастор Михајло Гурев
Телефони: 034/328-388, 070/651-729
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:00h (втор дел во 10:30h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

с.Колешино
Месна црква
"КОЛЕШИНО"
Адреса: с. Колешино
             2400, Мокриево
Контакт: пастор Михајло Гурев
Телефони: 034/328-388, 070/651-729
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:00h (втор дел во 10:30h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

с.Лаки
Месна црква
"ЛАКИ"
Адреса: с. Лаки
             Виница
Контакт:
Телефони: 043-233-177; 071/660-097
E-mail контакт
Скица на локацијата
слики


  Редовни термини на богослужби и проучување на Библијата:
 • Петок со заоѓање на сонцето (види табела)
 • Сабота претпладне, 09:00h (втор дел во 10:30h)
 • Сабота попладне, еден час пред заоѓање на сонцето
Програма за тековниот период
 

 

 

E-mail ИЗВЕСТУВАЊА
Ве молам да ме известите за посебните проекти кои ќе бидат организирани во месната црква

место:

е-mail:
  
Адвентистите во Светот Адвентистите во Македонија Верувања Литература Здрав живот Детско катче Најчести прашања Контакти
Почетна страна | Врати се на почетокот од оваа страна | Препорачај ја странава на пријател

Дизајн на сајтот и подготовка на дел од текстовите: Лазар Томовски. Веб дизајн и веб програмирање: Тони Матев
Лектура и подготовка на дел од текстовите: Никола Тасевски. Коректура: Драган Лазески.
Соработка: Михајло Гурев, Никола Христовски. Одговара: Томе Трајков