Зошто адвентистите не палат свеќи за умрените и не даваат задушници?

Основна причина за неземање учество во овие и слични обреди за умрените е библиската вистина дека човекот по смртта не живее. Не постои некој негов дел (дух, душа...) кој независно од телото живее, мисли, чувствува или на кој било начин или на кое било место, егзистира: „Живите барем знаат дека ќе умрат, а мртвите не знаат ништо... Одамна ги снема: нивната љубов и нивната омраза и завист, и веќе немаат учество во ништо што се случува под сонцето... Нема работа, ни мислење, ни знаење, ни мудрост во гробот во кој заминуваш.“ (Проповедник 9,5.6.10) „Кога ќе излезе духот од него (од човекот) , тој се враќа во својата земја, и во тој ден проаѓаат сите негови мисли“. (Псалм 146,4)

Постојат уште низа Библиски цитати кои потврдуваат дека мртвите не знаат ништо. Затоа, сметаме дека е бесмислено да се вршат обреди за некој (колку и да ни е драг) кој не може да не чуе, види, ниту да ги вкуси даровите кои сме му ги донеле.

 

САКАМ ДА ПРАШАМ...
Доколку имате некое свое прашање кое не е опфатено во содржините кои ви ги изнесуваме или пак за некое од нив би сакале поподробно објаснување, Ве молиме пополнете ги полињата подолу. Ќе се потрудиме во најкраток можен рок да ви одговориме.

вашето прашање:

е-mail:

 Времето и знаците
Книга во која се разрешени бројни прашања и дилеми преку одговори исцрпени од Библијата како единствено вистинско мерило...
 
повеќе


 
Адвентистите во Светот Адвентистите во Македонија Верувања Литература Здрав живот Детско катче Најчести прашања Контакти
Почетна страна | Врати се на почетокот од оваа страна | Препорачај ја странава на пријател

Дизајн на сајтот и подготовка на дел од текстовите: Лазар Томовски. Веб дизајн и веб програмирање: Тони Матев
Лектура и подготовка на дел од текстовите: Никола Тасевски. Коректура: Драган Лазески.
Соработка: Михајло Гурев, Никола Христовски. Одговара: Томе Трајков