Како може човек да знае дека сево ова што го тврдите е вистина?

Ова е многу важно прашање, плод на здраво и сериозно размислување.

Навистина, зошто покрај толку многу други цркви, помногубројни и попознати, да се верува дека токму адвентистите на седмиот ден ја имаат вистинската библиска вера?

Логично би било сега да следат убедувања и себепрепорачувања од наша страна. Но, не! Целосно уверени дека стоиме на библиската вистина, ние ви го предлагаме следново: ако сакате, не верувајте на ништо од погоре кажаното, отфрлете сe, но, земете ја Библијата и проверете сами за себе! Така правеле и христијаните од градот Вереја кои ги слушале проповедите на апостол Павле: „Овие беа поблагородни од ониe во Солун, зошто го примија Словото сосем подготвено и секој ден го испитуваа Писмото (Библијата) дали е така“ (Дела 17,11).

Ние сме уверени дека секој кој искрено сака да ја дознае вистината за да ја извршува, ќе ја запознае.

 

САКАМ ДА ПРАШАМ...
Доколку имате некое свое прашање кое не е опфатено во содржините кои ви ги изнесуваме или пак за некое од нив би сакале поподробно објаснување, Ве молиме пополнете ги полињата подолу. Ќе се потрудиме во најкраток можен рок да ви одговориме.

вашето прашање:

е-mail:

 Времето и знаците
Книга во која се разрешени бројни прашања и дилеми преку одговори исцрпени од Библијата како единствено вистинско мерило...
 
повеќе


 
Адвентистите во Светот Адвентистите во Македонија Верувања Литература Здрав живот Детско катче Најчести прашања Контакти
Почетна страна | Врати се на почетокот од оваа страна | Препорачај ја странава на пријател

Дизајн на сајтот и подготовка на дел од текстовите: Лазар Томовски. Веб дизајн и веб програмирање: Тони Матев
Лектура и подготовка на дел од текстовите: Никола Тасевски. Коректура: Драган Лазески.
Соработка: Михајло Гурев, Никола Христовски. Одговара: Томе Трајков