Кога ќе се случи воскресението на мртвите?

Библијата ни дава извештај дека ќе има две воскресенија:

  1. воскресение на праведниците кои ќе примат награда - вечен живот, вечно постоење и
  2. воскресение на грешниците кои ќе примат казна - вечна смрт, вечно непостоење.

Во овие две воскресенија ќе бидат опфатени сите луѓе, од создавањето на светот па до крајот на човечката историја, освен оние кои живи ќе го дочекаат тој славен ден и ќе немаат потреба од воскресение.

Првото воскресение или воскресението на праведниците, ќе се случи при Второто Христово доаѓање на Земјата: „Зашто самиот Господ... ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Потоа ние живите, ние кои останавме, ќе бидеме земени заедно со нив на облаците, во воздух, во пресрет на Господа; и така засекогаш ќе бидеме со Господа“ (1. Солунјаните 4,16-17) . Исус рекол: „А ова е волјата на Оној кој ме прати: да не изгубам ништо од се што ми даде, туку ДА ГО ВОСКРЕСНАМ ВО ПОСЛЕДНИОТ ДЕН“ (Јован 6,39). „Тоа е првото воскресение. Блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение, над овие втората (вечната, конечна) смрт нема власт“ (Откровение 20,5.6).

Второто воскресение, воскресението на грешниците, ќе се случи илјада години подоцна: „А другите мртовци не оживеаја, додека не се навршија илјада години“ (Откровение 20,5 првиот дел).

 

САКАМ ДА ПРАШАМ...
Доколку имате некое свое прашање кое не е опфатено во содржините кои ви ги изнесуваме или пак за некое од нив би сакале поподробно објаснување, Ве молиме пополнете ги полињата подолу. Ќе се потрудиме во најкраток можен рок да ви одговориме.

вашето прашање:

е-mail:

 Времето и знаците
Книга во која се разрешени бројни прашања и дилеми преку одговори исцрпени од Библијата како единствено вистинско мерило...
 
повеќе


 
Адвентистите во Светот Адвентистите во Македонија Верувања Литература Здрав живот Детско катче Најчести прашања Контакти
Почетна страна | Врати се на почетокот од оваа страна | Препорачај ја странава на пријател

Дизајн на сајтот и подготовка на дел од текстовите: Лазар Томовски. Веб дизајн и веб програмирање: Тони Матев
Лектура и подготовка на дел од текстовите: Никола Тасевски. Коректура: Драган Лазески.
Соработка: Михајло Гурев, Никола Христовски. Одговара: Томе Трајков