Дали вие сметате дека сте најдобри од сите христијани?

Не! Христијаните адвентисти се луѓе како и сите други. Тие се трудат со Божја помош да го достигнат христијанскиот идеал на карактер, сличен на Христовиот. Некои напреднале повеќе, некои помалку, но сепак и тие како и сите други смртни луѓе, имаат свои слабости и мани.

Она што го сакаме да го препорачаме на секој човек, не сме ние, туку Бог и неговата последна порака до светот која ни е должност да ја објавиме на „секоја народност и на секое племе и јазик и народ...“ (Откровение 14,6)

 

САКАМ ДА ПРАШАМ...
Доколку имате некое свое прашање кое не е опфатено во содржините кои ви ги изнесуваме или пак за некое од нив би сакале поподробно објаснување, Ве молиме пополнете ги полињата подолу. Ќе се потрудиме во најкраток можен рок да ви одговориме.

вашето прашање:

е-mail:

 Времето и знаците
Книга во која се разрешени бројни прашања и дилеми преку одговори исцрпени од Библијата како единствено вистинско мерило...
 
повеќе


 
Адвентистите во Светот Адвентистите во Македонија Верувања Литература Здрав живот Детско катче Најчести прашања Контакти
Почетна страна | Врати се на почетокот од оваа страна | Препорачај ја странава на пријател

Дизајн на сајтот и подготовка на дел од текстовите: Лазар Томовски. Веб дизајн и веб програмирање: Тони Матев
Лектура и подготовка на дел од текстовите: Никола Тасевски. Коректура: Драган Лазески.
Соработка: Михајло Гурев, Никола Христовски. Одговара: Томе Трајков